Multiculturele Stichting Ons Poppetje

www.stichtingonspoppetje.nl

Elda Janzen is gediplomeerd pedagogisch medewerker dagopvang en jongerenwerker en tevens oprichter en voorzitter van Multiculturele Stichting Ons Poppetje. Na de middelbare school heeft zij verschillende opleidingen en cursussen gevolgd. O.a:

 • Cursus na- en tussenschoolse overblijf-begeleidster
 • Opleiding Jongerenwerker “Nieuwe Stijl”
 • Grafische cursus Adobe Indesign en Scribus
 • Opleiding Plannen en organiseren
 • Opleiding Pedagogisch Medewerker dagopvang

Met de door Elda opgedane ervaring als pedagogisch medewerker begeleidt zij in haar dagelijks leven kinderen variërend tussen 4 t/m18 jaar. Elda verzorgt naast haar werkzaamheden ook diverse teken- en schilderworkshops met exposities voor kinderen en jongeren.

Van 2016 tot en met 2018 heeft zij verschillende naschoolse projecten bij BBS Hambaken (Klup Up) onder de naam “Surprise Klup” uitgevoerd.

Multiculturele Stichting Ons Poppetje

De Stichting is in 2007 opgericht met het doel een bijdrage te leveren aan de multiculturele samenleving. Eén van de hoofddoelen omvat de integratie van jongeren van alle bevolkingsgroepen. Stichting Ons Poppetje is sinds maart 2018 gehuisvest in NoorderKunstLicht (voormalig basisschool Noorderlicht) aan de vijfde Rompert 35 in ‘s-Hertogenbosch.

“Kids Klup Surprise”

In mei 2018 zijn wij vanuit de stichting van start gegaan met verschillende kinderactiviteiten op het gebied van educatie en vrijetijdsbesteding waaronder creativiteit, schilderen en algemene artistieke vorming. Deze activiteiten, onder de naam van “Kids Klup Surprise” vinden plaats in de activiteitenruimten van Stichting Ons Poppetje en worden door Elda Janzen van Stichting Ons Poppetje (Jongerenwerker- en pedagogisch medewerker) i.s.m. opvoeders van Nu, kunstenaars en muzikanten aangeboden. De activiteiten vinden elke dinsdag, woensdag en donderdagmiddag plaats onder begeleiding van onze medewerkers.

Activiteiten

Wij bieden diverse activiteiten voor zowel grote als kleine groepen waaronder:

 • Teken en schilderen
 • Handvaardigheid (knutselen)
 • Culinaire middagen (kookworkshops)
 • Muzikale vorming
 • Themamiddagen
 • Spelletjesmiddagen
 • Karaoke

Onze activiteiten zijn gericht op diverse leeftijdscategorieën (variërend van 4 t/m 18 jaar). Met onze activiteiten stimuleren wij kinderen en jongeren om deel te nemen aan onze gevarieerde (educatieve) programma’s. Deze kinderen krijgen begeleiding om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen en zich op sociaal gebied verder te kunnen ontplooien tot volwassenheid.

Doe mee aan één of meerdere van onze activiteiten (van 13:30 tot 14:45 uur en van 15:00 tot 16:45 uur). ALTIJD VERRASSEND! Het is zeker de moeite waard.

De kinderen kunnen zich inschrijven bij Ons Poppetje voor de wekelijkse (“Kids Klup Surprise”)activiteiten. Nieuwe ideeën en initiatieven van kinderen zijn uiteraard van harte welkom.

Informatie en adressering
Stichting Ons Poppetje is gevestigd in het NoorderKunstLicht aan de Vijfde Rompert 35, postcode 5233 EJ te ‘s-Hertogenbosch (voormalige Nutsschool Noordelicht.)

Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 13.00 tot 18.00 uur
Tijdens de schoolvakanties hebben wij aangepaste openingstijden

Contact
Dagelijks bereikbaar van 13.00 tot 18.00 uurBij afwezigheid: zie telefoonnummer
Elda Janzen: Telefoon 0613702434
Website: www.stichtingonspoppetje.nl
Facebook: Stichting Ons Poppetje
E-mail: Stichting-ons-poppetje@live.nl
e.janzen@home.nl

Dankzij de vrijwilligers van de Stichting wordt dit alles mogelijk gemaakt.